Forsiden Nyheter Ukategorisert Det Nordiske Måltid

Det Nordiske Måltid

Det Nordiske Måltid
– et forprosjekt om mat og reiseliv.

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region?

På bakgrunn av forstudierapport «Det Nordiske Måltid – Skagerrak aksen» ble søknad til forprosjektet ”Det Nordiske Måltid – Skagerakaksen” innvilget av programmet Interreg IVA i sommer.  Hovedmålet med forprosjektet er å etablere et triple-helix partnerskap i Kattegat – Skagerrak området og utvikle en god struktur for samhandling. Forprosjektet skal legge grunnlaget for et vellykket hovedprosjekt i mat- og reiseliv på tvers av landegrensene. Foreløpig visjon for et hovedprosjekt er å gjøre Skagerak til en stolt og synlig kulinarisk region. Forprosjektet  har flere delmål, herunder identifisere partnere, tematikk/innhold, kompetansemiljø og avklare rollefordelinger i et fremtidig hovedprosjekt.

Forprosjektets varighet er fra august 2013 til juni 2014, med Aust-Agder Fylkeskommune som prosjekteier. Norske partnere er Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune og Agder Matforum. I tillegg er Nordisk Informasjonskontor en sentral administrativ ressurs i prosjektet. Dansk partner er Erhvervshus Nord  i Frederikshavn.

Åse Hodne Hørsdal er ansatt som prosjektleder for norsk partnerskap i 50 % stilling. Hun er allerede godt i gang med arbeidet og vil presentere prosjektet og dets muligheter for en rekke potensielle partnere i Agder og Telemark som kan inngå i Skagerak-aksen for Det Nordiske Måltid, sammen med danske og svenske partnere.

Ved kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling, sterkere kobling mat og reiseliv og samarbeid over landegrensene, vil prosjektet kunne synliggjøre våre matskatter og matopplevelser på en helt ny måte for våre egen landsdel og fremtidens turister.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Åse Hodne Hørsdal,
nordeninfo@nordeninfo.no  tel 413 53 460.