Forsiden Nyheter Mat En spire til nye grønnsaker

En spire til nye grønnsaker

Kan nye, eksotiske grønnsaksslag trives i Norge?

Mange sorter kan faktisk dyrkes under norske forhold, men det er vanskelig å få tak i frø tilpasset nordisk klima. Gjennom fire prosjektår har forsker Siv Lene Gangenes Skar ved Bioforsk
skapt interesse for temaet og vist at egen norsk frøproduksjon kan gi en god biinntekt til grønnsaksprodusenter.

skrevet av Ingrid Holm Finseth, SLF 16.05.2013

I en omfattende forbrukerundersøkelse fra 2002-2005 der 5 000 personer med innvandrerbakgrunn ble spurt, kom det frem et savn etter et stort antall råvarer til bruk i tradisjonsmat. Det var spesielt økologiske frø som ble etterspurt, men også friske, nyhøstede varer i grønnsaksdiskene i landets matvarebutikker.

Testet overvintring
Mange av disse grønsaksproduktene kan fint dyrkes under norske forhold, men utfordringen er å få frø tilpasset nordiske vekstvilkår med tanke på lysmengde og døgntemperatur. Målet for arbeidet har vært å få til en økologisk eller integrert frøproduksjon av nye grønnsakslag tilpasset norske vekstforhold.

En flott mangold med rød stilk, som brukes på samme måte som spinat. Foto: Siv Lene Gangenes Skar

– Rundt 50 ulike arter og sorter ble enten direktesådd eller plantet ut, alt fra ulike reddiktyper, bønner og bladgrønt, til sommer- og vintersquash, sier forsker Siv Lene Gangenes Skar. Artene ble sådd i august i tre deler av landet, Landvik, Salten og Østfold, for å teste overvintring. Målet var å velge ut plantene som hadde sterkest gener for overlevelse for å rense enkelte sorter for videre frøproduksjon.

Nye muligheter
Flere av plantetypene som ble testet, tåler noe frost. Dette åpner opp mulighetene for utvidet grønnsaksproduksjon i deler av Norge med best klima og også økt grønnsaksproduksjon i nordlige strøk.

Prosjektet har skrevet dyrkingsveiledninger for de mest aktuelle nye grønnsakene og kommer der med noen anbefalinger. Frøprodusenten bør for eksempel investere i klimaforbedrende tiltak ettersom frøene trenger gode forhold under innhøstningsarbeidet.  Innen økologisk frøproduksjon av nye grønnsaker har man få muligheter til å skjerme seg for skadegjørere, så det er også viktig å finne gode metoder for skadedyrbekjempelse.

Under prosjektperioden ble det benyttet forebyggende tiltak som fiberduk og insektsnett kombinert med pollinering med spyfluer, har vist seg å være en god metode for økologisk frøproduksjon.

Legg igjen en kommentar