Forsiden Om Lokalmat Agder

Om Lokalmat Agder

Nøgne Ø

Om Lokalmat Agder prosjektet

Lokalmat Agder prosjektet skal bidra til økt verdiskapning og mangfold innen tilvirkning, produksjon, foredling, servering og salg av lokale matspesialiteter fra Agder.Prosjektet er til for alle som har et virksomhetsfelt forbundet med lokal mat. Gjennom rådgivning, kursvirksomhet, tilrettelegging og kompetanseutvikling skal prosjektet bidra til å fremme en bærekraftig produksjon, tilgang og forbruk av lokale matspesialiteter fra Agder.
Vi jobber  kontinuerlig for å ha et relevant tilbud og være en god støttespiller som bidrar til bedre flyt i verdikjeden til lokalmaten.

Prosjektet er eid av Agder Matforum og støttet av Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Aust-Agder, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Vest Agder og Bioforsk Øst.

Lokalmat portalen
Lokalmatportalen skal gi en samlet oppdatert oversikt over alle produsenter, foredlere, serveringssteder, utsalgssteder og relevante aktiviteter inne lokalmaten.
Hensikten er  å gjøre det enkelt å orientere seg i markedet.

Produsent oversikt
Her får du en oppdatert oversikt over ulike lokalmatprodusenter, hva de produserer og etter hvert hvordan du kan få tak i produktene.

Aktivitetskalender
I tillegg byr vi på en samlet oversikt over alle matrelaterte aktiviteter på Agder. Målet er å holde deg orientert om alle relevante aktiviteter i lokalmatens tjeneste på Agder.

Annet
Lokalmatportalen kan ha mange funksjoner, enkelte er under planlegging og blir implementert etter hvert. Har du tips og råd til hvordan vi kan gjøre portalen enda mer relevant og oppdaterte er du velkommen til å ta kontakt.

Vi vil setter stor pris på å høre fra deg.